Croeso cynnes Cymreig i Dolyrychain
Croeso
Bythynnod hunan-ddarpar moethus wedi eu lleoli yng nghanolbarth Ceredigion, gorllewin Cymru. Llety cyfoes a heddychlon gyda rhai o olygfeydd gorau’r sir ar garreg y drws.
 
Ein Bythynnod
Yn gyfoes, llawn cymeriad a swyn traddodiadol Cymreig mae bythynnod Dolyrychain yn darparu llety hunan ddarpar 5 Seren i hyd at 12 o bobl.
Lleoliad
Mae Dolyrychain yn berffaith i gerddwyr a beicwyr, gyda Mynyddoedd Cambria ar gael gerllaw i grwydro a darganfod.
Pethau i Wneud
Yn nhirwedd wledig Canolbarth Cymru, mae yna ddigonedd o weithgareddau i lenwi eich holl arhosiad â ni.
"Pob lwc i chi yn y fenter - rydych yn haeddu llwyddo! Mae gennych le bendigedig - llawer o ddiolch"