Ymholiadau

Edrycha Iona ac Ifan ymlaen at roi croeso cynnes Cymreig i chi ym Mythynnod Dolyrychain. Cofiwch y gallwn gynnig llety i rhwng 2-12 o bobl.

Mae’n prisiau yn amrywio drwy’r flwyddyn felly cysylltwch i weld beth y gallwn ei gynnig i chi.

Ffôn: 01974 831241
Symudol: 07778 787842 
E-bost: post@cambrianmountainholidays.co.uk

Bythynnod Dolyrychain, 
Pontrhydfendigaid, 
Ystrad Meurig, 
Aberystwyth, 
Ceredigion, 
SY25 6EL

I weld ein lleoliad ac i gael gwybodaeth deithio ewch i’n tudalen lleoliad

 

Dilynwch ni ar facebook